Giá RUB - RÚP NGA

Ngân Hàng Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
BIDV - 285 365
MaritimeBank - 275 353
Vietcombank - - 317
TPBank 254 316 352