Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,520 -20 23,560 -30

Tỷ Giá Ngân hàng Vietcombank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 22,940-10 22,970-10 23,150-10
 AUD 17,159-271 17,332-273 17,876-282
 CAD 17,530-186 17,707-188 18,262-194
 JPY 214-1 217-1 226-2
 EUR 27,041-173 27,315-175 28,454-182
 CHF 25,261-114 25,516-115 26,316-118
 GBP 30,711-186 31,021-188 31,993-194
 CNY 3,485-12 3,521-12 3,632-12
 SGD 16,885-100 17,055-101 17,590-105
 THB 679-2 754-2 782-2
 MYR - 5,643-8 5,762-8
 DKK - 3,682-23 3,820-24
 HKD 2,900-1 2,930-1 3,021-1
 INR - 315-1 327-1
 KRW 17.91-0.18 19.9-0.2 21.8-0.22
 KWD - 76,021-134 79,004-139
 NOK - 2,605-44 2,713-46
 RUB - - 304-4
 SEK - 2,696-30 2,808-32

Lịch sử tỷ giá

Giá vàng hôm nay

Commodities ($USD)
Crude Oil 52.85 +0.45%
Natural Gas 2.76 +3.77%
Gasoline 1.58 -
Heating Oil 1.61 +0.65%
Gold 1844.90 -0.31%
Silver 25.38 -0.60%
Copper 3.57 -1.58%

Tỷ giá

Ngoại Tệ Mua vào Bán Ra

  USD

22,940-10 23,150-10

  AUD

17,159-271 17,876-282

  CAD

17,530-186 18,262-194

  JPY

214-1 226-2

  EUR

27,041-173 28,454-182

  CHF

25,261-114 26,316-118

  GBP

30,711-186 31,993-194

  CNY

3,485-12 3,632-12