Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,190 -10 23,230 0

Tỷ Giá Ngân hàng VIB

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,070 23,090 23,270
 AUD 16,19611 16,34311 16,771-61
 CAD 17,3656 17,5056 17,771-71
 JPY 215 217 221
 EUR 27,17861 27,28761 27,702-57
 CHF - 25,37355 26,18937
 GBP 29,7548 30,0248 30,481-123
 SGD 16,499 16,649 16,909
 DKK - 3,62722 3,8286
 HKD - 2,9277 3,116-6
 NOK - 2,425 2,642

Lịch sử tỷ giá

Giá vàng hôm nay

Tỷ giá

Ngoại Tệ Mua vào Bán Ra

  USD

23,0600 23,2700

  AUD

16,11023 16,78224

  CAD

17,1947 17,9127

  JPY

214-2 225-2

  EUR

26,75495 28,118100

  CHF

24,98088 26,02392

  GBP

29,479-47 30,710-49

  CNY

3,398-1 3,540-1