Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,520 -20 23,560 -30

Tỷ Giá Ngân hàng TPBank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 22,920-6 22,958-2 23,148-10
 AUD 17,188-256 17,333-274 17,874-282
 CAD 17,667-172 17,708-187 18,261-194
 JPY 215-1 217-1 224-3
 EUR 27,358-159 27,315-176 28,454-181
 CHF 25,511-85 25,517-115 26,315-119
 GBP 30,876-177 31,022-188 31,992-195
 CNY 2,990-14 3,530-14 3,680-14
 SGD 16,998-94 17,057-101 17,590-104
 THB 738-1 756-1 784-1
 MYR 5,6292 5,6613 5,8892
 DKK 3,660-16 3,687-16 3,826-16
 HKD 2,718-1 2,914-2 3,050-1
 INR 304 316 328
 KRW 19.840.03 19.9-0.2 23.381.35
 KWD 76,936-45 76,986-45 77,856-47
 NOK 2,496-35 2,609-34 2,720-35
 RUB 242-4 304-4 338-4
 NZD 16,325-189 16,501-188 16,793-189
 SEK 2,593-20 2,706-19 2,819-20

Lịch sử tỷ giá

Giá vàng hôm nay

Commodities ($USD)
Crude Oil 52.85 +0.45%
Natural Gas 2.76 +3.77%
Gasoline 1.58 -
Heating Oil 1.61 +0.65%
Gold 1844.90 -0.31%
Silver 25.38 -0.60%
Copper 3.57 -1.58%

Tỷ giá

Ngoại Tệ Mua vào Bán Ra

  USD

22,940-10 23,150-10

  AUD

17,159-271 17,876-282

  CAD

17,530-186 18,262-194

  JPY

214-1 226-2

  EUR

27,041-173 28,454-182

  CHF

25,261-114 26,316-118

  GBP

30,711-186 31,993-194

  CNY

3,485-12 3,632-12