Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,180 10 23,210 10

Tỷ Giá Ngân hàng TPBank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,066 23,0894 23,2683
 AUD 16,13336 16,31647 16,82346
 CAD 17,01948 17,07857 17,61158
 JPY 2130 2160 2240
 EUR 26,80395 26,91999 28,00399
 CHF 24,842-96 24,865-154 25,642-162
 GBP 29,72941 29,90468 30,83767
 CNY 2,7544 3,2944 3,4424
 SGD 16,54313 16,61220 17,12919
 THB 7121 7301 7571
 MYR 5,40817 5,44018 5,66617
 DKK 3,563-6 3,608-6 3,743-6
 HKD 2,735 2,950 3,065
 INR 296-1 309 320-1
 KRW 18.35-0.04 18.690.05 20.490.06
 KWD 76,58424 76,63424 77,46426
 NOK 2,369-14 2,495-14 2,599-14
 RUB 2564 3184 3544
 NZD 15,127-46 15,213-20 15,567-46
 SEK 2,4829 2,59910 2,7069

Lịch sử tỷ giá

Giá vàng hôm nay

Commodities ($USD)
Crude Oil 41.01 +1.80%
Natural Gas 2.10 +14.37%
Gasoline 1.21 +3.46%
Heating Oil 1.24 +1.36%
Gold 1966.00 +0.16%
Silver 24.39 +0.82%
Copper 2.91 +1.69%

Tỷ giá

Ngoại Tệ Mua vào Bán Ra

  USD

23,0600 23,2700

  AUD

16,071-34 16,742-35

  CAD

16,87020 17,57521

  JPY

2110 2210

  EUR

26,5532 27,9072

  CHF

24,615-65 25,643-67

  GBP

29,528-9 30,762-9

  CNY

3,254-3 3,390-3