Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,190 -10 23,230 0

Tỷ Giá Ngân hàng Techcombank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,067-1 23,087-1 23,267-1
 AUD 16,027-65 16,245-66 16,847-64
 CAD 17,154-74 17,336-76 17,939-74
 JPY 2170 2180 2270
 EUR 26,897-30 27,107-31 28,109-31
 CHF 25,072-29 25,337-30 25,940-30
 GBP 29,530-172 29,751-175 30,653-175
 CNY - 3,400-14 3,531-13
 SGD 16,707-47 16,793-49 17,394-49
 THB 710-1 720-1 775-1
 MYR - 5,494-1 5,646-12
 HKD - 2,861 3,061
 KRW - - 24

Lịch sử tỷ giá

Giá vàng hôm nay

Tỷ giá

Ngoại Tệ Mua vào Bán Ra

  USD

23,0600 23,2700

  AUD

16,11023 16,78224

  CAD

17,1947 17,9127

  JPY

214-2 225-2

  EUR

26,75495 28,118100

  CHF

24,98088 26,02392

  GBP

29,479-47 30,710-49

  CNY

3,398-1 3,540-1