Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,190 -10 23,230 0

Tỷ Giá Ngân hàng SHB

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,090 23,100 23,2705
 AUD 16,29132 16,36132 16,72132
 CAD 17,36714 17,48714 17,78714
 JPY 214-3 215-3 2230
 EUR 27,278101 27,278101 27,658121
 CHF 25,327104 25,427104 25,827104
 GBP 29,859-30 29,959-30 30,559-30
 CNY - 3,435-1 3,500-1
 SGD 16,870-8 16,920-8 17,220-8
 THB 7041 7261 7711
 HKD 2,931 2,966 3,026

Lịch sử tỷ giá

Giá vàng hôm nay

Tỷ giá

Ngoại Tệ Mua vào Bán Ra

  USD

23,0600 23,2700

  AUD

16,11023 16,78224

  CAD

17,1947 17,9127

  JPY

214-2 225-2

  EUR

26,75495 28,118100

  CHF

24,98088 26,02392

  GBP

29,479-47 30,710-49

  CNY

3,398-1 3,540-1