Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,170 0 23,200 0

Tỷ Giá Ngân hàng SCB

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,110 23,110 23,260
 AUD 16,360 16,410 16,770
 CAD 17,490 17,560 17,840
 JPY 219 220 224
 EUR 27,260 27,340 27,730
 CHF 25,230 25,380 26,110
 GBP 29,970 30,090 30,470
 SGD 16,920 16,940 17,260
 KRW - 20.3 22.6
 NZD - 15,420 15,730

Lịch sử tỷ giá