Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,190 -10 23,230 0

Tỷ Giá Ngân hàng Sacombank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,074-2 23,114-2 23,256-2
 AUD 16,323-13 16,423-13 16,829-22
 CAD 17,384-59 17,484-59 17,691-59
 JPY 2180 2200 2230
 EUR 27,171-113 27,271-113 27,582-114
 CHF 25,353-67 25,453-67 25,88096
 GBP 29,973-55 30,073-55 30,287-56
 CNY - 3,389-6 3,559-9
 SGD 16,832-37 16,932-37 17,140-37
 THB - 7151 8011
 TWD - 788 884
 MYR - 5,407 5,882-1
 DKK - 3,604 3,879
 HKD - 2,898 3,109
 KRW - 19.87 22.09
 NOK - 2,471 2,622
 NZD - 15,294-15 15,705-15
 SEK - 2,561 2,815

Lịch sử tỷ giá

Giá vàng hôm nay

Tỷ giá

Ngoại Tệ Mua vào Bán Ra

  USD

23,0600 23,2700

  AUD

16,11023 16,78224

  CAD

17,1947 17,9127

  JPY

214-2 225-2

  EUR

26,75495 28,118100

  CHF

24,98088 26,02392

  GBP

29,479-47 30,710-49

  CNY

3,398-1 3,540-1