Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,170 0 23,200 0

Tỷ Giá Ngân hàng Maritime Bank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,095 - 23,265
 AUD 16,445 - 16,853
 CAD 17,167 - 17,508
 JPY 217 - 221
 EUR 27,135 - 27,607
 CHF 25,247 - 25,687
 GBP 30,085 - 30,472
 CNY 3,245 - 3,409
 SGD 16,719 - 17,058
 THB 714 - 765
 TWD 706 - 798
 MYR 5,057 - 5,533
 DKK 3,465 - 3,877
 HKD 2,928 - 3,054
 KRW 17.88 - 21.63
 NOK 2,409 - 2,725
 NZD 15,107 - 15,523
 RUB - 275 353
 SEK 2,541 - 2,758

Lịch sử tỷ giá

Giá vàng hôm nay

Commodities ($USD)
Crude Oil 41.22 -1.77%
Natural Gas 2.24 +3.26%
Gasoline 1.21 -1.70%
Heating Oil 1.22 -2.46%
Gold 2010.10 -2.06%
Silver 27.53 -3.10%
Copper 2.79 -4.12%

Tỷ giá

Ngoại Tệ Mua vào Bán Ra

  USD

23,0600 23,2700

  AUD

16,3490 17,0320

  CAD

16,9750 17,6840

  JPY

2120 2220

  EUR

26,8330 28,2010

  CHF

24,8340 25,8720

  GBP

29,6890 30,9290

  CNY

3,2670 3,4040