Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,290 -10 23,320 -10

Tỷ Giá Ngân hàng Maritime Bank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,210 - 23,390
 AUD 15,296 - 15,667
 CAD 16,796 - 17,216
 JPY 214 - 218
 EUR 25,510 - 25,955
 CHF 23,928 - 24,340
 GBP 28,434 - 28,756
 CNY 3,166 - 3,325
 SGD 16,261 - 16,601
 THB 703 - 754
 TWD 706 - 798
 MYR 5,057 - 5,533
 DKK 3,256 - 3,639
 HKD 2,943 - 3,070
 KRW 17.88 - 20.55
 NOK 2,225 - 2,514
 NZD 14,236 - 14,646
 RUB - 275 353
 SEK 2,334 - 2,533

Lịch sử tỷ giá

Giá vàng hôm nay

Commodities ($USD)
Crude Oil 32.81 -4.69%
Natural Gas 1.72 -4.12%
Gasoline 0.99 -5.60%
Heating Oil 0.97 -1.92%
Gold 1710.30 +0.32%
Silver 17.69 +0.68%
Copper 2.40 -1.50%

Tỷ giá

Ngoại Tệ Mua vào Bán Ra

  USD

23,1800 23,3900

  AUD

15,0350 15,6630

  CAD

16,5210 17,2110

  JPY

2090 2190

  EUR

25,0190 26,2950

  CHF

23,4600 24,4400

  GBP

27,8580 29,0210

  CNY

3,1850 3,3190