Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,170 0 23,200 0

Tỷ Giá Ngân hàng Maritime Bank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,095 - 23,265
 AUD 16,400 - 16,828
 CAD 17,503 - 17,915
 JPY 219 - 224
 EUR 27,307 - 27,877
 CHF 25,472 - 25,911
 GBP 30,057 - 30,438
 CNY 3,391 - 3,563
 SGD 16,898 - 17,237
 THB 711 - 764
 TWD 706 - 798
 MYR 5,057 - 5,533
 DKK 3,492 - 3,904
 HKD 2,928 - 3,053
 KRW 19.76 - 22.71
 NOK 2,358 - 2,666
 NZD 15,293 - 15,677
 RUB - 275 353
 SEK 2,543 - 3,059

Lịch sử tỷ giá