Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,190 -10 23,230 0

Tỷ Giá Ngân hàng HSBC

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,090 23,090 23,270
 AUD 16,061-33 16,186-33 16,759-34
 CAD 17,158-32 17,327-33 17,869-33
 JPY 215-1 218 224
 EUR 26,88684 27,01385 27,85787
 CHF 25,22078 25,22078 26,00881
 GBP 29,382-156 29,671-159 30,598-164
 SGD 16,622-33 16,785-34 17,310-35
 THB 715 715 767
 HKD 2,917 2,945 3,038
 NZD 15,23911 15,23911 15,71512

Lịch sử tỷ giá

Giá vàng hôm nay

Tỷ giá

Ngoại Tệ Mua vào Bán Ra

  USD

23,0600 23,2700

  AUD

16,11023 16,78224

  CAD

17,1947 17,9127

  JPY

214-2 225-2

  EUR

26,75495 28,118100

  CHF

24,98088 26,02392

  GBP

29,479-47 30,710-49

  CNY

3,398-1 3,540-1