Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,190 -10 23,230 0

Tỷ Giá Ngân hàng Đông Á

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,120 23,120 23,250
 AUD 16,360-40 16,420-40 16,650-40
 CAD 17,400-80 17,470-90 17,720-80
 JPY 215-1 220-1 222-1
 EUR 27,100-70 27,210-70 27,570-80
 CHF 22,610 25,370-60 23,080
 GBP 29,870-150 29,990-150 30,400-150
 SGD 16,780-50 16,930-50 17,150-60
 THB 670 730 750
 HKD 2,410 2,970 2,920
 NZD - 15,400-20 -

Lịch sử tỷ giá

Giá vàng hôm nay

Tỷ giá

Ngoại Tệ Mua vào Bán Ra

  USD

23,0600 23,2700

  AUD

16,11023 16,78224

  CAD

17,1947 17,9127

  JPY

214-2 225-2

  EUR

26,75495 28,118100

  CHF

24,98088 26,02392

  GBP

29,479-47 30,710-49

  CNY

3,398-1 3,540-1