Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,190 -10 23,230 0

Tỷ Giá Ngân hàng BIDV

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,090 23,090 23,270
 AUD 16,169-45 16,266-46 16,721-47
 CAD 17,273-49 17,378-49 17,834-55
 JPY 2150 2160 224-1
 EUR 26,98214 27,05514 28,06617
 CHF 25,07733 25,22833 25,98826
 GBP 29,565-149 29,743-151 30,320-163
 CNY - 3,421-5 3,517-6
 SGD 16,755-38 16,856-38 17,292-34
 TWD 7351 - 8311
 THB 702-1 709-1 770-1
 MYR 5,220-14 - 5,705-16
 DKK - 3,6351 3,7381
 HKD 2,935 2,956 3,027
 KRW 18.44-0.01 - 22.43-0.01
 NOK - 2,463-12 2,533-12
 RUB - 274-1 351
 NZD 15,252-2 15,344-2 15,644
 SEK - 2,608-2 2,682-3

Lịch sử tỷ giá

Giá vàng hôm nay

Tỷ giá

Ngoại Tệ Mua vào Bán Ra

  USD

23,0600 23,2700

  AUD

16,11023 16,78224

  CAD

17,1947 17,9127

  JPY

214-2 225-2

  EUR

26,75495 28,118100

  CHF

24,98088 26,02392

  GBP

29,479-47 30,710-49

  CNY

3,398-1 3,540-1