Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,520 -20 23,560 -30

Tỷ Giá Ngân hàng BIDV

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 22,960-10 22,960-10 23,160-10
 AUD 17,228-270 17,332-272 17,839-272
 CAD 17,578-178 17,684-179 18,245-187
 JPY 215-1 216-1 225-1
 EUR 27,424-162 27,498-163 28,547-170
 CHF 25,376-94 25,529-95 26,334-85
 GBP 30,868-162 31,054-164 31,932-175
 CNY - 3,507-10 3,610-12
 SGD 16,997-98 17,099-99 17,555-107
 TWD 745-1 - 843-1
 THB 728-2 735-2 799-2
 MYR 5,343-5 - 5,844-4
 DKK - 3,696-21 3,805-21
 HKD 2,917-2 2,938-2 3,011-2
 KRW 18.48-0.25 - 22.5-0.3
 NOK - 2,618-43 2,695-44
 RUB - 275-4 352-4
 NZD 16,174-234 16,271-236 16,604-235
 SEK - 2,712-27 2,793-27

Lịch sử tỷ giá

Giá vàng hôm nay

Commodities ($USD)
Crude Oil 52.85 +0.45%
Natural Gas 2.76 +3.77%
Gasoline 1.58 -
Heating Oil 1.61 +0.65%
Gold 1844.90 -0.31%
Silver 25.38 -0.60%
Copper 3.57 -1.58%

Tỷ giá

Ngoại Tệ Mua vào Bán Ra

  USD

22,940-10 23,150-10

  AUD

17,159-271 17,876-282

  CAD

17,530-186 18,262-194

  JPY

214-1 226-2

  EUR

27,041-173 28,454-182

  CHF

25,261-114 26,316-118

  GBP

30,711-186 31,993-194

  CNY

3,485-12 3,632-12