Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,190 -10 23,230 0

Tỷ Giá Ngân hàng Baoviet

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,080 23,100 23,270
 AUD - 16,354-3 16,668-5
 CAD - 17,491-8 17,760-5
 JPY - 2200 2230
 EUR 27,17890 27,22790 27,67389
 CHF - 25,43879 25,80671
 GBP - 30,056-72 30,404-69
 SGD - 16,932-19 17,198-19

Lịch sử tỷ giá

Giá vàng hôm nay

Tỷ giá

Ngoại Tệ Mua vào Bán Ra

  USD

23,0600 23,2700

  AUD

16,11023 16,78224

  CAD

17,1947 17,9127

  JPY

214-2 225-2

  EUR

26,75495 28,118100

  CHF

24,98088 26,02392

  GBP

29,479-47 30,710-49

  CNY

3,398-1 3,540-1