Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,190 -10 23,230 0

Tỷ Giá Ngân hàng Agribank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,090 23,095 23,255
 AUD 16,18025 16,24525 16,78325
 CAD 17,3647 17,4347 17,8007
 JPY 2180 2190 2240
 EUR 27,078109 27,147110 27,765112
 CHF 25,19296 25,29396 25,925100
 GBP 29,790-42 29,970-42 30,527-42
 SGD 16,815-3 16,883-3 17,232-3
 THB 7121 7151 7631
 HKD 2,934 2,946 3,030
 KRW - 19.580.11 21.540.13
 NZD - 15,25943 15,72043

Lịch sử tỷ giá

Giá vàng hôm nay

Tỷ giá

Ngoại Tệ Mua vào Bán Ra

  USD

23,0600 23,2700

  AUD

16,11023 16,78224

  CAD

17,1947 17,9127

  JPY

214-2 225-2

  EUR

26,75495 28,118100

  CHF

24,98088 26,02392

  GBP

29,479-47 30,710-49

  CNY

3,398-1 3,540-1