Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,190 -10 23,230 0

Tỷ Giá Ngân Hàng ACB

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,090 23,110 23,260
 AUD 16,2644 16,3715 16,7384
 CAD 17,330-70 17,434-71 17,755-71
 JPY 2180 2190 2230
 EUR 27,047-92 27,156-92 27,655-93
 CHF - 25,331-78 -
 GBP - 29,959-11 -
 SGD 16,786-22 16,896-22 17,206-23
 THB - 733 -
 TWD - 8380 -
 HKD - 2,964 -
 NZD - 15,35011 -

Lịch sử tỷ giá

Giá vàng hôm nay

Tỷ giá

Ngoại Tệ Mua vào Bán Ra

  USD

23,0600 23,2700

  AUD

16,11023 16,78224

  CAD

17,1947 17,9127

  JPY

214-2 225-2

  EUR

26,75495 28,118100

  CHF

24,98088 26,02392

  GBP

29,479-47 30,710-49

  CNY

3,398-1 3,540-1