Tỷ giá ngày 31-10-2020

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,0600 23,2700 23,0900
 AUD 15,8770 16,5400 16,0370
 CAD 16,9580 17,6660 17,1290
 JPY 2150 2260 2170
 EUR 26,3770 27,7220 26,6430
 CHF 24,6910 25,7220 24,9400
 GBP 29,1990 30,4180 29,4930
 CNY 3,3910 3,5330 3,4250
 SGD 16,5500 17,2410 16,7170
 THB 6560 7570 7290
 MYR - 5,6350 5,5190
 DKK - 3,7020 3,5680
 HKD 2,9150 3,0370 2,9450
 INR - 3220 3100
 KRW 180 220 200
 KWD - 78,6360 75,6670
 NOK - 2,4730 2,3740
 RUB - 2920 -
 SEK - 2,6540 2,5480

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 31-10-2020

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,230 10 23,270 10

Tỷ giá trung tâm ngày 31-10-2020

1USD = 23,201 3