Tỷ giá ngày 31-05-2020

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,1600 23,3700 23,1900
 AUD 15,0560 15,6850 15,2080
 CAD 16,4790 17,1670 16,6460
 JPY 2100 2200 2120
 EUR 25,1560 26,4390 25,4100
 CHF 23,5740 24,5580 23,8120
 GBP 27,9680 29,1360 28,2500
 CNY 3,1890 3,3230 3,2210
 SGD 16,0530 16,7230 16,2150
 THB 6460 7450 7180
 MYR - 5,4130 5,3010
 DKK - 3,5270 3,4000
 HKD 2,9280 3,0500 2,9570
 INR - 3190 3070
 KRW 160 200 180
 KWD - 78,2070 75,2550
 NOK - 2,4340 2,3370
 RUB - 3290 -
 SEK - 2,5010 2,4010

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 31-05-2020

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,280 0 23,320 0

Tỷ giá trung tâm ngày 31-05-2020

1USD = 23,261 -10