Tỷ giá ngày 30-11-2018

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,2750 23,3650 23,2750
 AUD 16,871-7 17,158-14 16,973-7
 CAD 17,308-7 17,656-14 17,465-7
 CHF 23,097-79 23,560-91 23,259-80
 EUR 26,36014 26,8343 26,43914
 GBP 29,459-81 29,930-95 29,666-81
 JPY 1990 2070 2020
 SGD 16,8137 17,1160 16,9317
 THB 6940 7230 6940
 MYR - 5,6122 5,5414
 DKK - 3,6150 3,5052
 HKD 2,9391 3,004-1 2,9601
 INR - 3470 3331
 KRW 190 210 200
 KWD - 79,527-34 76,5250
 NOK - 2,7757 2,6918
 RUB - 3922 3512
 SAR - 6,444-3 6,2010
 SEK - 2,604-6 2,540-5

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 30-11-2018

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,405 5 23,420 0

Tỷ giá trung tâm ngày 30-11-2018

1USD = 22,750 3