Tỷ giá ngày 29-09-2020

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,0700 23,2800 23,1000
 AUD 16,015118 16,684122 16,177119
 CAD 16,91738 17,62339 17,08838
 JPY 2130 2240 2150
 EUR 26,390133 27,736140 26,657135
 CHF 24,471134 25,493140 24,719136
 GBP 29,082251 30,297261 29,376253
 CNY 3,3366 3,4766 3,3706
 SGD 16,48767 17,17670 16,65468
 THB 6480 7470 7200
 MYR - 5,6250 5,5090
 DKK - 3,70519 3,57118
 HKD 2,9170 3,0390 2,9470
 INR - 3260 3140
 KRW 170 210 190
 KWD - 78,4900 75,5260
 NOK - 2,50129 2,40128
 RUB - 293-3 -
 SEK - 2,62130 2,51629

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 29-09-2020

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,230 0 23,270 -10

Tỷ giá trung tâm ngày 29-09-2020

1USD = 23,220 -6