Tỷ giá ngày 29-06-2020

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,085-5 23,295-5 23,115-5
 AUD 15,5663 16,2164 15,7233
 CAD 16,5692 17,2613 16,7373
 JPY 2090 2190 2110
 EUR 25,46067 26,75870 25,71768
 CHF 23,90015 24,89816 24,14115
 GBP 27,981-74 29,150-77 28,264-75
 CNY 3,2130 3,3480 3,2450
 SGD 16,247-15 16,925-16 16,411-15
 THB 6640 7660 7380
 MYR - 5,4763 5,3633
 DKK - 3,57110 3,44210
 HKD 2,919-1 3,041-1 2,949-1
 INR - 3180 3060
 KRW 170 200 190
 KWD - 78,26059 75,30557
 NOK - 2,4512 2,3532
 RUB - 332-2 -
 SEK - 2,5444 2,4424

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 29-06-2020

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,180 0 23,210 0

Tỷ giá trung tâm ngày 29-06-2020

1USD = 23,229 -3