Tỷ giá ngày 29-05-2020

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,160-20 23,370-20 23,190-20
 AUD 15,05621 15,68522 15,20821
 CAD 16,479-42 17,167-43 16,646-42
 JPY 2101 2201 2121
 EUR 25,156137 26,439144 25,410139
 CHF 23,574114 24,558119 23,812115
 GBP 27,968110 29,136115 28,250111
 CNY 3,1894 3,3234 3,2214
 SGD 16,05338 16,72340 16,21539
 THB 6460 7450 7180
 MYR - 5,4132 5,3012
 DKK - 3,52720 3,40019
 HKD 2,928-2 3,050-3 2,957-2
 INR - 3190 3070
 KRW 160 200 180
 KWD - 78,207-143 75,255-138
 NOK - 2,43419 2,33718
 RUB - 3291 -
 SEK - 2,50119 2,40119

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 29-05-2020

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,280 -10 23,320 0

Tỷ giá trung tâm ngày 29-05-2020

1USD = 23,261 -10