Tỷ giá ngày 28-10-2020

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,0600 23,2700 23,0900
 AUD 16,094-14 16,766-14 16,256-14
 CAD 17,1315 17,8475 17,3045
 JPY 2141 2261 2171
 EUR 26,616-77 27,973-81 26,885-78
 CHF 24,859-47 25,897-49 25,110-47
 GBP 29,4317 30,6607 29,7297
 CNY 3,3884 3,5304 3,4224
 SGD 16,609-13 17,302-14 16,776-14
 THB 6561 7571 7291
 MYR - 5,624-3 5,508-3
 DKK - 3,739-11 3,604-11
 HKD 2,9160 3,0380 2,9450
 INR - 3261 3141
 KRW 180 220 200
 KWD - 78,6360 75,6670
 NOK - 2,57412 2,47111
 RUB - 299-4 -
 SEK - 2,7080 2,5990

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 28-10-2020

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,200 10 23,220 0

Tỷ giá trung tâm ngày 28-10-2020

1USD = 23,187 5