Tỷ giá ngày 28-10-2014

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,2555 21,3055 21,2555
 AUD 18,54640 18,82541 18,65841
 CAD 18,632-18 19,047-18 18,802-18
 JPY 1940 1980 1960
 EUR 26,82632 27,14932 26,90732
 CHF 22,11736 22,56337 22,27336
 GBP 33,91373 34,45874 34,15273
 SGD 16,44417 16,84317 16,56017
 THB 6441 6701 6441
 MYR - 6,5465 6,4615
 DKK - 3,6884 3,5764
 HKD 2,7071 2,7621 2,7261
 INR - 3551 3411
 KRW - 230 180
 KWD - 74,40486 72,86285
 NOK - 3,283-1 3,183-1
 RUB - 560-4 458-3
 SEK - 2,951-25 2,879-24

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 28-10-2014

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,270 10 21,290 10

Tỷ giá trung tâm ngày 28-10-2014

1USD = 0