Chúng tôi không có thông tin tỷ giá trong ngày này. Bạn vui lòng chọn ngày khác để xem.

Giá usd tự do ngày 28-06-2014

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,340 0 21,360 0

Tỷ giá trung tâm ngày 28-06-2014

1USD = 0