Tỷ giá ngày 27-10-2020

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,0600 23,2700 23,0900
 AUD 16,107-2 16,780-2 16,270-2
 CAD 17,126-68 17,841-71 17,299-68
 JPY 2140 2250 2160
 EUR 26,693-61 28,054-64 26,962-62
 CHF 24,906-74 25,946-77 25,157-75
 GBP 29,424-54 30,653-56 29,722-55
 CNY 3,384-14 3,526-15 3,418-14
 SGD 16,622-24 17,316-26 16,790-25
 THB 6561 7561 7291
 MYR - 5,627-11 5,511-11
 DKK - 3,751-8 3,615-8
 HKD 2,9160 3,0380 2,9450
 INR - 3250 3130
 KRW 180 220 200
 KWD - 78,6360 75,6670
 NOK - 2,5625 2,4605
 RUB - 3030 -
 SEK - 2,7086 2,6005

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 27-10-2020

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,190 0 23,220 -10

Tỷ giá trung tâm ngày 27-10-2020

1USD = 23,187 5