Tỷ giá ngày 27-06-2020

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,0900 23,3000 23,1200
 AUD 15,5630 16,2130 15,7200
 CAD 16,5670 17,2590 16,7340
 JPY 2100 2200 2120
 EUR 25,3930 26,6880 25,6490
 CHF 23,8850 24,8820 24,1260
 GBP 28,0550 29,2270 28,3390
 CNY 3,2130 3,3480 3,2460
 SGD 16,2620 16,9410 16,4260
 THB 6640 7650 7380
 MYR - 5,4740 5,3610
 DKK - 3,5610 3,4320
 HKD 2,9200 3,0420 2,9490
 INR - 3180 3060
 KRW 170 200 190
 KWD - 78,2000 75,2480
 NOK - 2,4490 2,3510
 RUB - 3350 -
 SEK - 2,5400 2,4380

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 27-06-2020

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,180 -10 23,210 -10

Tỷ giá trung tâm ngày 27-06-2020

1USD = 23,232 2