Tỷ giá ngày 27-05-2018

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,7550 22,8250 22,7550
 AUD 17,1090 17,3650 17,2120
 CAD 17,3900 17,7760 17,5480
 CHF 22,6600 23,1160 22,8200
 EUR 26,5120 26,8280 26,5910
 GBP 30,1090 30,5920 30,3210
 JPY 2040 2090 2060
 SGD 16,8130 17,1170 16,9320
 THB 7000 7290 7000
 MYR - 5,7650 5,6910
 DKK - 3,6430 3,5320
 HKD 2,8630 2,9260 2,8830
 INR - 3480 3350
 KRW 200 220 210
 KWD - 78,1830 75,2300
 NOK - 2,8630 2,7760
 RUB - 4110 3690
 SAR - 6,3000 6,0620
 SEK - 2,6560 2,5900

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 27-05-2018

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,820 0 22,830 0

Tỷ giá trung tâm ngày 27-05-2018

1USD = 22,589 0