Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,5600 22,6300 22,5600
 AUD 16,7030 17,1660 16,8040
 CAD 16,8030 17,3900 16,9560
 CHF 22,1300 22,8580 22,2860
 EUR 23,8960 24,4840 23,9680
 GBP 27,8700 28,6710 28,0660
 JPY 1940 2010 1960
 SGD 15,5920 16,0720 15,7020
 THB 6230 6570 6230
 MYR - 5,1470 5,0180
 DKK - 3,3300 3,1890
 HKD 2,8480 2,9470 2,8680
 INR - 3450 3280
 KRW 180 200 190
 KWD - 77,1510 73,3200
 NOK - 2,7680 2,6500
 RUB - 4270 3440
 SAR - 6,2720 5,9610
 SEK - 2,6000 2,5050

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 27-01-2017

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,800 0 22,900 0

Tỷ giá trung tâm ngày 27-01-2017

1USD = 22,202 0