Tỷ giá ngày 26-11-2020

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,05010 23,26010 23,08010
 AUD 16,63116 17,32617 16,79916
 CAD 17,3791 18,1051 17,5551
 JPY 2150 2260 2170
 EUR 26,955102 28,329107 27,227103
 CHF 24,917117 25,957122 25,168119
 GBP 30,23876 31,50179 30,54477
 CNY 3,45714 3,60214 3,49214
 SGD 16,87848 17,58350 17,04948
 THB 6760 7790 7510
 MYR - 5,74612 5,62712
 DKK - 3,78614 3,64914
 HKD 2,9142 3,0362 2,9442
 INR - 3261 3131
 KRW 180 220 200
 KWD - 78,65334 75,68433
 NOK - 2,68123 2,57422
 RUB - 3060 -
 SEK - 2,78615 2,67415

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 26-11-2020

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,200 0 23,230 0

Tỷ giá trung tâm ngày 26-11-2020

1USD = 23,164 -1