Tỷ giá ngày 26-10-2020

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,0600 23,2700 23,0900
 AUD 16,11023 16,78224 16,27223
 CAD 17,1947 17,9127 17,3677
 JPY 214-2 225-2 216-2
 EUR 26,75495 28,118100 27,02496
 CHF 24,98088 26,02392 25,23289
 GBP 29,479-47 30,710-49 29,776-48
 CNY 3,398-1 3,540-1 3,432-1
 SGD 16,647-7 17,342-8 16,815-7
 THB 6550 7550 7280
 MYR - 5,638-15 5,521-15
 DKK - 3,75914 3,62213
 HKD 2,9160 3,0380 2,9450
 INR - 325-1 313-1
 KRW 180 220 200
 KWD - 78,636-52 75,667-50
 NOK - 2,5572 2,4551
 RUB - 3031 -
 SEK - 2,7025 2,5945

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 26-10-2020

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,190 -10 23,230 0

Tỷ giá trung tâm ngày 26-10-2020

1USD = 23,182 -3