Chúng tôi không có thông tin tỷ giá trong ngày này. Bạn vui lòng chọn ngày khác để xem.

Giá usd tự do ngày 26-08-2014

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,220 0 21,240 0

Tỷ giá trung tâm ngày 26-08-2014

1USD = 0