Tỷ giá ngày 26-06-2020

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,0905 23,3005 23,1205
 AUD 15,56350 16,21352 15,72050
 CAD 16,567-6 17,259-6 16,734-6
 JPY 2100 2201 2120
 EUR 25,393-21 26,688-22 25,649-21
 CHF 23,88535 24,88237 24,12636
 GBP 28,055-17 29,227-18 28,339-17
 CNY 3,2131 3,3481 3,2461
 SGD 16,26218 16,94118 16,42618
 THB 6641 7651 7381
 MYR - 5,474-8 5,361-8
 DKK - 3,561-3 3,432-3
 HKD 2,9201 3,0421 2,9491
 INR - 3180 3060
 KRW 170 200 190
 KWD - 78,200-17 75,248-16
 NOK - 2,4494 2,3514
 RUB - 3351 -
 SEK - 2,5406 2,4386

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 26-06-2020

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,180 -10 23,210 -10

Tỷ giá trung tâm ngày 26-06-2020

1USD = 23,232 2