Tỷ giá ngày 25-11-2020

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,0400 23,2500 23,0700
 AUD 16,615138 17,309143 16,783139
 CAD 17,37887 18,10490 17,55487
 JPY 2140 2250 2160
 EUR 26,853126 28,222133 27,124128
 CHF 24,79954 25,83557 25,05055
 GBP 30,16284 31,42287 30,46784
 CNY 3,443-3 3,588-3 3,478-3
 SGD 16,83124 17,53325 17,00124
 THB 6761 7791 7511
 MYR - 5,73313 5,61512
 DKK - 3,77219 3,63518
 HKD 2,9130 3,0350 2,9420
 INR - 3241 3121
 KRW 180 220 200
 KWD - 78,6190 75,6510
 NOK - 2,65838 2,55236
 RUB - 3072 -
 SEK - 2,77029 2,65928

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 25-11-2020

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,200 0 23,230 0

Tỷ giá trung tâm ngày 25-11-2020

1USD = 23,165 -3