Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,7000 22,7700 22,7000
 AUD 17,9110 18,1800 18,0190
 CAD 18,1530 18,5550 18,3180
 CHF 23,1160 23,5800 23,2790
 EUR 26,9240 27,2460 27,0050
 GBP 30,4030 30,8900 30,6170
 JPY 2000 2030 2020
 SGD 16,6680 16,9690 16,7860
 THB 6740 7020 6740
 MYR - 5,4610 5,3910
 DKK - 3,7040 3,5910
 HKD 2,8690 2,9330 2,8890
 INR - 3640 3500
 KRW 190 210 200
 KWD - 78,3050 75,3480
 NOK - 2,9570 2,8670
 RUB - 4390 3940
 SAR - 6,2850 6,0480
 SEK - 2,8840 2,8130

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 25-09-2017

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,730 10 22,740 0

Tỷ giá trung tâm ngày 25-09-2017

1USD = 22,448 -2