Tỷ giá ngày 25-06-2019

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,24010 23,36010 23,24010
 AUD 15,98116 16,35116 16,07816
 CAD 17,37122 17,82723 17,52922
 CHF 23,656129 24,131131 23,823130
 EUR 26,334183 27,206291 26,413183
 GBP 29,36910 29,83910 29,57610
 JPY 212-2 220-3 214-2
 SGD 17,0029 17,3099 17,1229
 THB 7442 7752 7442
 MYR - 5,6614 5,5894
 DKK - 3,6147 3,5047
 HKD 2,9425 3,0075 2,9635
 INR - 3481 3351
 KRW 180 210 190
 KWD - 79,66887 76,66183
 NOK - 2,787-1 2,703-1
 RUB - 4144 3724
 SAR - 6,4412 6,1982
 SEK - 2,54216 2,47915

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 25-06-2019

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,270 10 23,290 10

Tỷ giá trung tâm ngày 25-06-2019

1USD = 23,050 -3