Tỷ giá ngày 25-05-2019

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,3350 23,4550 23,3350
 AUD 15,8910 16,2590 15,9870
 CAD 17,0850 17,5330 17,2400
 CHF 23,0300 23,4920 23,1920
 EUR 25,9840 26,7920 26,0620
 GBP 29,3180 29,7880 29,5250
 JPY 2060 2150 2080
 SGD 16,7760 17,0790 16,8940
 THB 7190 7490 7190
 MYR - 5,6250 5,5530
 DKK - 3,5610 3,4530
 HKD 2,9380 3,0020 2,9580
 INR - 3480 3350
 KRW 180 210 190
 KWD - 79,7390 76,7290
 NOK - 2,7200 2,6370
 RUB - 4030 3610
 SAR - 6,4660 6,2220
 SEK - 2,4680 2,4080

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 25-05-2019

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,410 0 23,425 -5

Tỷ giá trung tâm ngày 25-05-2019

1USD = 23,066 3