Tỷ giá ngày 25-05-2018

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,75515 22,82515 22,75515
 AUD 17,10963 17,36564 17,21263
 CAD 17,390-60 17,776-62 17,548-61
 CHF 22,66049 23,11650 22,82049
 EUR 26,51247 26,82847 26,59147
 GBP 30,10929 30,59229 30,32129
 JPY 2040 2090 2060
 SGD 16,81371 17,11772 16,93272
 THB 7004 7295 7004
 MYR - 5,76510 5,6919
 DKK - 3,6437 3,5327
 HKD 2,8632 2,9262 2,8832
 INR - 3483 3353
 KRW 200 220 210
 KWD - 78,183-78 75,230-75
 NOK - 2,8630 2,7760
 RUB - 411-2 369-1
 SAR - 6,3004 6,0624
 SEK - 2,65621 2,59020

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 25-05-2018

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,820 -10 22,830 -20

Tỷ giá trung tâm ngày 25-05-2018

1USD = 22,589 0