Tỷ giá ngày 24-11-2020

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,04010 23,25010 23,07010
 AUD 16,477-18 17,165-18 16,644-18
 CAD 17,29231 18,01433 17,46732
 JPY 214-2 225-2 216-2
 EUR 26,726-67 28,089-71 26,996-68
 CHF 24,745-57 25,778-60 24,995-58
 GBP 30,07922 31,33523 30,38222
 CNY 3,446-9 3,590-9 3,481-9
 SGD 16,807-10 17,509-11 16,976-10
 THB 675-1 778-1 750-1
 MYR - 5,721-2 5,603-2
 DKK - 3,753-8 3,617-8
 HKD 2,9132 3,0352 2,9422
 INR - 3230 3110
 KRW 180 220 200
 KWD - 78,61934 75,65133
 NOK - 2,620-9 2,516-9
 RUB - 3041 -
 SEK - 2,741-6 2,632-6

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 24-11-2020

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,200 10 23,230 10

Tỷ giá trung tâm ngày 24-11-2020

1USD = 23,168 -7