Tỷ giá ngày 24-10-2020

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,0600 23,2700 23,0900
 AUD 16,0870 16,7590 16,2500
 CAD 17,1870 17,9050 17,3610
 JPY 2160 2270 2180
 EUR 26,6590 28,0190 26,9280
 CHF 24,8920 25,9310 25,1430
 GBP 29,5260 30,7590 29,8240
 CNY 3,3990 3,5410 3,4330
 SGD 16,6540 17,3490 16,8220
 THB 6550 7550 7270
 MYR - 5,6530 5,5360
 DKK - 3,7450 3,6090
 HKD 2,9160 3,0380 2,9450
 INR - 3260 3140
 KRW 180 210 200
 KWD - 78,6870 75,7160
 NOK - 2,5550 2,4530
 RUB - 3030 -
 SEK - 2,6970 2,5890

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 24-10-2020

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,170 0 23,200 0

Tỷ giá trung tâm ngày 24-10-2020

1USD = 23,185 5