Tỷ giá ngày 24-06-2019

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,2300 23,3500 23,2300
 AUD 15,96560 16,33561 16,06260
 CAD 17,349-25 17,805-26 17,507-25
 CHF 23,527110 24,000113 23,693111
 EUR 26,151195 26,916201 26,230196
 GBP 29,35985 29,82987 29,56686
 JPY 2140 2230 2160
 SGD 16,99315 17,30015 17,11315
 THB 7410 7720 7410
 MYR - 5,65715 5,58415
 DKK - 3,60727 3,49726
 HKD 2,938-3 3,003-3 2,958-3
 INR - 347-1 3340
 KRW 180 210 190
 KWD - 79,582105 76,577101
 NOK - 2,78821 2,70320
 RUB - 410-2 368-1
 SAR - 6,4390 6,1950
 SEK - 2,52619 2,46418

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 24-06-2019

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,260 -20 23,280 -15

Tỷ giá trung tâm ngày 24-06-2019

1USD = 23,053 -2