Tỷ giá ngày 24-05-2019

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,3355 23,4555 23,3355
 AUD 15,89137 16,25938 15,98737
 CAD 17,085-10 17,533-10 17,240-10
 CHF 23,030139 23,492142 23,192140
 EUR 25,98495 26,79298 26,06295
 GBP 29,31874 29,78875 29,52575
 JPY 2061 2151 2081
 SGD 16,77638 17,07938 16,89438
 THB 7192 7493 7192
 MYR - 5,62511 5,55311
 DKK - 3,56114 3,45314
 HKD 2,9380 3,0020 2,9580
 INR - 3480 3350
 KRW 180 210 190
 KWD - 79,73952 76,72950
 NOK - 2,7208 2,6378
 RUB - 403-1 361-1
 SAR - 6,4660 6,2220
 SEK - 2,46811 2,40810

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 24-05-2019

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,410 10 23,430 10

Tỷ giá trung tâm ngày 24-05-2019

1USD = 23,066 3