Tỷ giá ngày 24-05-2018

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,7400 22,8100 22,7400
 AUD 17,04579 17,30180 17,14879
 CAD 17,45168 17,83769 17,60968
 CHF 22,611-71 23,066-72 22,770-71
 EUR 26,465-20 26,781-21 26,544-20
 GBP 30,08018 30,56318 30,29218
 JPY 2050 2090 2070
 SGD 16,74216 17,04516 16,86016
 THB 6961 7251 6961
 MYR - 5,755-4 5,681-4
 DKK - 3,636-3 3,525-2
 HKD 2,8601 2,9241 2,8811
 INR - 3460 3330
 KRW 190 220 200
 KWD - 78,261129 75,305125
 NOK - 2,86213 2,77512
 RUB - 4132 3712
 SAR - 6,2960 6,0580
 SEK - 2,6355 2,5705

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 24-05-2018

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,830 -10 22,850 0

Tỷ giá trung tâm ngày 24-05-2018

1USD = 22,589 5