Tỷ giá ngày 23-11-2020

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,030-25 23,240-25 23,060-25
 AUD 16,49532 17,18433 16,66232
 CAD 17,261-23 17,982-24 17,435-23
 JPY 2160 2270 2180
 EUR 26,794-24 28,160-26 27,064-25
 CHF 24,802-19 25,838-19 25,053-19
 GBP 30,05771 31,31274 30,36072
 CNY 3,455-1 3,600-1 3,490-1
 SGD 16,817-4 17,519-5 16,987-4
 THB 6760 7790 7510
 MYR - 5,723-8 5,604-7
 DKK - 3,761-2 3,625-2
 HKD 2,911-3 3,033-3 2,941-3
 INR - 3240 3120
 KRW 180 220 200
 KWD - 78,585-85 75,618-82
 NOK - 2,630-1 2,524-1
 RUB - 304-1 -
 SEK - 2,747-5 2,637-4

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 23-11-2020

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,190 0 23,220 0

Tỷ giá trung tâm ngày 23-11-2020

1USD = 23,175 -4