Tỷ giá ngày 23-10-2020

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,0600 23,2700 23,0900
 AUD 16,08752 16,75954 16,25052
 CAD 17,18722 17,90523 17,36122
 JPY 2160 2270 2180
 EUR 26,659-99 28,019-104 26,928-100
 CHF 24,892-47 25,931-49 25,143-47
 GBP 29,526-140 30,759-146 29,824-142
 CNY 3,399-16 3,541-17 3,433-16
 SGD 16,654-11 17,349-12 16,822-11
 THB 655-1 755-2 727-2
 MYR - 5,653-1 5,536-1
 DKK - 3,745-14 3,609-14
 HKD 2,9160 3,0380 2,9450
 INR - 3260 3140
 KRW 180 210 200
 KWD - 78,68752 75,71650
 NOK - 2,555-4 2,453-4
 RUB - 3031 -
 SEK - 2,697-8 2,589-8

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 23-10-2020

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,170 0 23,200 0

Tỷ giá trung tâm ngày 23-10-2020

1USD = 23,185 5