Chúng tôi không có thông tin tỷ giá trong ngày này. Bạn vui lòng chọn ngày khác để xem.

Giá usd tự do ngày 23-09-2020

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,200 30 23,250 50

Tỷ giá trung tâm ngày 23-09-2020

1USD = 23,213 13