Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,7000 22,7700 22,7000
 AUD 17,8460 18,1140 17,9530
 CAD 18,1930 18,5960 18,3580
 CHF 23,1680 23,6340 23,3310
 EUR 26,9980 27,3210 27,0790
 GBP 30,4900 30,9790 30,7050
 JPY 2000 2040 2020
 SGD 16,6470 16,9480 16,7640
 THB 6730 7010 6730
 MYR - 5,4530 5,3840
 DKK - 3,7130 3,6000
 HKD 2,8700 2,9340 2,8900
 INR - 3630 3490
 KRW 180 210 190
 KWD - 78,2530 75,2980
 NOK - 2,9620 2,8720
 RUB - 4370 3920
 SAR - 6,2850 6,0480
 SEK - 2,8910 2,8200

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 23-09-2017

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,720 0 22,740 0

Tỷ giá trung tâm ngày 23-09-2017

1USD = 22,450 0