Tỷ giá ngày 23-05-2019

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,3300 23,4500 23,3300
 AUD 15,8540 16,2210 15,9500
 CAD 17,0950 17,5430 17,2500
 CHF 22,8900 23,3500 23,0520
 EUR 25,8890 26,6930 25,9670
 GBP 29,2440 29,7120 29,4500
 JPY 2050 2130 2070
 SGD 16,7390 17,0410 16,8570
 THB 7170 7470 7170
 MYR - 5,6140 5,5430
 DKK - 3,5470 3,4400
 HKD 2,9380 3,0030 2,9590
 INR - 3490 3350
 KRW 180 200 190
 KWD - 79,6870 76,6790
 NOK - 2,7120 2,6290
 RUB - 4040 3620
 SAR - 6,4660 6,2220
 SEK - 2,4580 2,3980

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 23-05-2019

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,400 15 23,420 25

Tỷ giá trung tâm ngày 23-05-2019

1USD = 23,063 -3