Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,7900 22,8600 22,7900
 AUD 17,344-20 17,604-21 17,449-20
 CAD 17,077-29 17,455-29 17,232-29
 CHF 22,2917 22,7397 22,4487
 EUR 23,90554 24,19055 23,97755
 GBP 28,083-97 28,533-99 28,281-98
 JPY 1990 2020 2010
 SGD 15,93154 16,21955 16,04454
 THB 6390 6660 6390
 MYR - 5,16910 5,10310
 DKK - 3,2918 3,1918
 HKD 2,9000 2,9640 2,9200
 INR - 3540 3400
 KRW 180 210 190
 KWD - 77,52525 74,59724
 NOK - 2,770-2 2,686-2
 RUB - 438-4 358-3
 SAR - 6,3120 6,0730
 SEK - 2,5752 2,5122

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 23-02-2017

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,840 10 22,860 0

Tỷ giá trung tâm ngày 23-02-2017

1USD = 22,231 -4