Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,69010 22,76010 22,69010
 AUD 17,01916 17,27517 17,12217
 CAD 17,53476 17,92278 17,69377
 CHF 22,64683 23,10185 22,80583
 EUR 26,50691 26,82392 26,58691
 GBP 29,78565 30,26366 29,99565
 JPY 2001 2041 2021
 SGD 16,59844 16,89845 16,71544
 THB 6811 7091 6811
 MYR - 5,55631 5,48430
 DKK - 3,64613 3,53512
 HKD 2,8681 2,9311 2,8881
 INR - 3641 3501
 KRW 190 220 200
 KWD - 78,0128 75,0658
 NOK - 2,81528 2,72927
 RUB - 4282 3842
 SAR - 6,2823 6,0453
 SEK - 2,73330 2,66629

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 22-11-2017

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,750 0 22,760 -10

Tỷ giá trung tâm ngày 22-11-2017

1USD = 22,441 -5