Tỷ giá ngày 22-10-2020

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,0600 23,2700 23,0900
 AUD 16,03579 16,70582 16,19780
 CAD 17,165-69 17,882-72 17,338-70
 JPY 2162 2272 2182
 EUR 26,75827 28,12328 27,02927
 CHF 24,9393 25,9803 25,1903
 GBP 29,666389 30,905405 29,966393
 CNY 3,41513 3,55813 3,45013
 SGD 16,665-7 17,361-8 16,833-7
 THB 6560 7560 7290
 MYR - 5,654-4 5,537-4
 DKK - 3,7594 3,6234
 HKD 2,9160 3,0380 2,9450
 INR - 327-1 314-1
 KRW 180 220 200
 KWD - 78,63677 75,66774
 NOK - 2,5605 2,4575
 RUB - 3022 -
 SEK - 2,705-5 2,597-5

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 22-10-2020

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,170 -20 23,200 -20

Tỷ giá trung tâm ngày 22-10-2020

1USD = 23,180 -5